2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale

Witamy na stronie Miasta i Gminy Wleń

WLEŃ, jedno z najstarszych miast śląskich, położony w dolinie rzeki Bóbr na wysokości 230-240 m n.p.m., w odległości 18 km od Jeleniej Góry i Lwówka Śl. w centralnej części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wleń uważany jest za jedno z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku. Od wschodu i północnego zachodu opasany rzeką, zaś od zachodu zamknięty potężną górą bazaltową dźwigającą ruiny piastowskiego zamku z dobrze zachowaną basztą, z której roztacza się rozległy widok na Sudety Zachodnie.

Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z szczegółową mapką gminy i okolic jak również zachęcamy do poznania historii miasta. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowaliśmy szczegółowy opis większości zabytków oraz galerię zawierającą zdjęcia wielu wartych uwagi miejsc znajdujących się w naszym regionie.
drukuj 

Spotkanie Burmistrza z Mieszkańcami Wlenia

19.02.2016

            Dnia 7 marca b. r. o godz. 1800  w Ośrodku Kultury, Sportu  i Turystyki we Wleniu odbędzie się spotkanie Burmistrza Miasta  i Gminy Wleń  z Mieszkańcami, na które serdecznie zapraszam wszystkich Państwa. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Artur Zych                                                                                           

 

Zmiana w terminie płatności podatków i opłat lokalnych na 2016 rok w zależności od wysokości podatku

16.02.2016

Na podstawie  art. 6  ust. 11a  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) ,

- art. 6a ust.10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.) ,

- art. 6 ust.7a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst  jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.) ,

„ w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty”.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej we Wleniu.

15.02.2016

Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy Wleń ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej we Wleniu.

1.   Rodzaj i miejsce zatrudnienia:

Umowa zlecenia , świetlica środowiskowa we Wleniu, ul.Ogrodowa 8

2.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagane wykształcenie pedagogiczne,

komunikatywność,

umiejętności plastyczne, muzyczne,

kreatywność, samodzielność.

3.   Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny z koncepcją działania świetlicy,

- curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach, umiejętnościach,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres  :

Urząd Miasta i Gminy Wleń, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń

w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 lutego 2016 r. włącznie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu  75/7136087

Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wleniu - Krystyna Karbowiak

czytaj więcej »

Darmowe porady prawne

11.02.2016
W Powiecie Lwóweckim  otwarte zostały
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.


Punkty czynne są:


czytaj więcej »

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

10.02.2016
Kombatanci oraz inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

Odpowiedź na pytania Pana Andrzeja Jaśkiewicza w sprawie ewentualnej współpracy z firmą "Ziemia Polska"

09.02.2016

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z  odpowiedzią, jakiej udzieliłem na pytania zadane przez Pana Andrzeja Jaśkiewicza w sprawie ewentualnej współpracy z firmą Ziemia Polska.

czytaj więcej »

Ogłoszenie o przetargu

04.02.2016

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze

ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanych

położonych we Wleniu przy ul. Jana Pawła II 1, po byłym Pogotowiu Energetycznym

czytaj więcej »

Badania wzroku

28.01.2016
W dniu: 05.02.2016 w Ośrodku Zdrowia ul. Ogrodowa 8 w Wleniu w godzinach od 08:00 do 12:00  odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie (75)713-62-98  Koszt badania komputerowego 5 zł. Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł. Zapisy prowadzone będą do dnia 05.02.2016 Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację  okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Statystyczne badania ankietowe w 2016 roku

28.01.2016
Szanowni Państwo,
jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W załączonych informacjach przedstawiliśmy badania, które będą realizowane w 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego:
  •  w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
  •  w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
Mając na uwadze potrzebę upowszechniania informacji o tych badaniach wśród mieszkańców, także ze względu na zgłaszane czasem wątpliwości co do wiarygodności osób podających się za ankieterów statystycznych, bylibyśmy wdzięczni za Państwa pomoc w ich promowaniu. Ponieważ z Państwa pomocą będzie możliwe przekazanie tych informacji do szerokiego grona mieszkańców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich ekspozycję na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta tak, aby klienci Państwa Urzędu - mieszkańcy Gminy/Miasta mogli zapoznać się z ich treścią.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
we Wrocławiu

/-/ Halina Woźniak

Konkurs dla aktywnych grup kobiet "Kobiety na start"

28.01.2016
Szanowni Państwo, gorąco zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie “Kobiety na start” skierowanym do aktywnych grup kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich.  Zgodnie z regulaminem konkursu samorządy mogą zgłaszać do udziału grupy kobiet ze swojego terenu. Do czego gorąco zachęcamy.Łączna pula nagród przekracza 15 000 zł. Co zrobić by wziąć udział w konkursie? Wystarczy przesłać do naszego wydawnictwa zgłoszenie zawierające następujące informacje: nazwę grupy, adres kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail, imię i nazwisko osoby przewodniczącej, rok założenia z opisem przebiegu działalności. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora:  Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. , ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, z dopiskiem konkurs "Kobiety na start" lub na adres e-mail: konkurs@modnagospodyni.pl.Szczegółowe zasady konkursu zawarte zostały w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej: www.modnagospodyni.pl Mamy nadzieję, że wyróżnienie najbardziej aktywnych kobiet jest dla Was, tak jak i dla nas wyjątkowo ważne.Będziemy wdzięczni za zamieszczenie informacji o konkursie na Waszych stronach internetowych oraz powiadomienie wszystkich działających w Waszej okolicy aktywnych grup kobiet gdyż tylko wtedy nasz ogólnopolski konkurs ma szansę dotarcia do wszystkich i wyłonienia tego najlepszego w nich.

[ wszystkie aktualności ]Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 07.2015 do 12.2015 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK
s10-101 pw0-250 pmi-sp pk0-003 phr pegacmbb p4070-005 mb4-873 mb2-866 ma0-100 ďťż

ニューバランス
2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale