2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale

Park Krajobrazowy Doliny Bobru

Ciekawostki
Do najbardziej malowniczych odcinków rzeki należą:

· przełom Borowego Jaru, gdzie na długości około 4 km rzeka wcięła się na głębokość 80-100 m w bardzo odporne granitognejsy i granity, tworząc skalisty, zalesiony dzisiaj wąwóz zamknięty sztuczną tamą i Jeziorem Modrym;

· przełom w okolicach Wrzeszczyna (z kolejną zaporą i Jeziorem Wrzeszczyńskim), którego niepowtarzalny charakter podziwiać można ze skalnego wzniesienia "Stanek", przy ujściu Kamienicy do Bobru;

· przełom między Wleniem a Marczowem, gdzie Bóbr wśród licznych wzgórz opływa zakolem miasto.

Opis parku c.d.
Tereny Parku wraz z otuliną to obszar o wyjątkowo bogatych walorach kulturowych. Trzy ośrodki miejskie związane z doliną Bobru - Jelenia Góra, Wleń i Lwówek Śląski - posiadają średniowieczne rodowody. Na Górze Zamkowej (360 m n.p.m.) koło Wlenia, zwanego niegdyś "Perłą Doliny Bobru", istniała już około 1155 r. jedna z najstarszych na Śląsku kasztelanii. W dolinie Bobru nie brakuje również budownictwa rezydencjonalnego, niejednokrotnie otoczonego krajobrazowymi założeniami parkowymi. Wśród najcenniejszych obiektów wymienia się między innymi: rycerską wieżę mieszkalną w Siedlęcinie ze średniowiecznymi freskami o tematyce świeckiej i założenia parkowo-pałacowe w: Dębowym Gaju, Nielestnie, Przeździedzy, Sobocie, Wleńskim Gródku, Maciejowcu i Płakowicach. Na terenie Parku i jego otuliny zachowało się wiele śladów działalności człowieka pochodzących od epoki kamiennej do średniowiecza: ślady po starych osadach i grodziskach (Golejów, Marczów), cmentarze oraz obiekty - szyby i sztolnie - związane z poszukiwaniem i eksploatacją piasków złotonośnych (Pławna, Płakowice, Sobota). Nie brakuje na tym obszarze także krzyży pokutnych, stawianych na miejscu zbrodni oraz zabytkowych kapliczek przydrożnych (Klecza, Marczów, Siedlęcin). Znaczące są ślady osad i cmentarzy związanych z kulturą łużycką (Dębowy Gaj, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Mojesz, Pieszków, Wleń).

Opis parku
Park wraz z otuliną obejmuje częściowo lub w całości tereny miast i gmin: Wlenia, Lwówka Śląskiego, Jeleniej Góry, Jeżowa Sudeckiego, Starej Kamienicy, Lubomierza i Świerzawy. Obszary leśne stanowią kompleksy nadleśnictw: "Lwówka Śląskiego" we Lwówku Śląskim i "Szklarskiej Poręby" w Szklarskiej Porębie oraz miasta Jeleniej Góry. Park Krajobrazowy Doliny Bobru wraz z otuliną obejmuje najciekawsze fragmenty doliny Bobru - o długości około 42 km - od Jeleniej Góry poprzez Siedlęcin, Pilchowice, Wleń po Lwówek Śląski. Wydzielić można tutaj kilkanaście jednostek krajobrazowych, stanowiących niepowtarzalny układ wzajemnie ze sobą powiązanych wnętrz, otwierających się przeważnie ku dolinie Bobru. Osią Parku i jego otuliny jest rzeka Bóbr, która oddziela Pogórze Izerskie (z fragmentami Wzniesień Radoniowskich, Wzgórz Radomickich, Wzniesień Gradowskich i Niecki Lwóweckiej) od Pogórza Kaczawskiego (z fragmentami Rowu Wlenia, Wysoczyzny Ostrzycy i Wzniesień Płakowickich) i Gór Kaczawskich (fragment Grzbietu Zachodniego). Kotlina Jeleniogórska stanowi południową granicę Parku. Dolina Bobru przebiega w bardzo urozmaicony sposób, tworząc w kilku rejonach przełomy, odsłaniające różnorodne i różnowiekowe formacje skalne, poprzedzielane sztucznymi zaporami przeciwpowodziowymi, w wyniku których powstały efektowne jeziora. Największym jeziorem zaporowym jest przepięknie usytuowane Jezioro Pilchowickie (pow. ok. 240 ha), powstałe w wyniku wybudowania w latach 1906-12 potężnej tamy przeciwpowodziowej, będącej w ówczesnych latach dziełem technicznym na skalę światową. Wymiary zapory: długość u podstawy -120 m, a u korony 290 m, wysokość muru zapory - 62 m, głębokość wody przy murze - 47 m oraz możliwość zgromadzenia przez zbiornik ponad 50 mln metrów sześciennych wody - do dzisiaj imponują i potrafią dostarczyć niezapomnianych wrażeń oglądającym. Zaporom przeciwpowodziowym na Bobrze towarzyszą elektrownie wodne, pracujące nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat.

Rezerwat przyrody "Góra Zamkowa"
Powierzchnia rezerwatu 21.00 ha. Na przeważającej części rezerwatu rośnie żyzny las liściasty o charakterze zbliżonym do naturalnego. To stosunkowo dobrze zachowany porastający strome stoki wzgórza grąd zboczowy typu Aceri Carpinetum zróżnicowany na dwa podzespoły. W skład niego wchodzi kilka gatunków drzew , wśród których dominuje lipa szerokolistna, grab, jawor, klon pospolity.W podszyciu występuje szereg gatunków krzewów m.in. leszczyna , kalina wiciokrzew, suchodrzew i inne. W cienistych i wilgotniejszych fragmentach dużą atrakcje stanowi czosnek niedźwiedzi. Na obszarze rezerwatu poza szeregiem gatunków leśnych stwierdzono około 200 gat. roślin naczyniowych, wśród których do najbardziej interesujących należą: bodziszek żałobny, igra czarna, wieżyczka pospolita, berberys zwyczajny, dzwonek brzoskwiniolistny, oman szlachtawa. Rezerwat położony jest od Wlenia ok.3 km. Dojście zielonym szlakiem Zamków Piastowskich lub dojazd samochodem.Na zdj. czosnek niedźwiedzi.
Zdjecia
Zapraszamy do galerii gdzie mogą państwo zapoznać się z wspaniałymi krajobrazami naszego parku.
Informacje
Przez tereny Parku i otuliny przebiegają trzy popularne szlaki turystyczne:

· żółty
· niebieski - Międzynarodowy Szlak E3
· zielony - Szlak Zamków Piastowskich.

Łączna ich długość wynosi około 100 km.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 07.2015 do 12.2015 dla gminy Wleń

Prognoza Pogody
Wiecej...
GODZINY PRACY APTEK
s10-101 pw0-250 pmi-sp pk0-003 phr pegacmbb p4070-005 mb4-873 mb2-866 ma0-100 ďťż

ニューバランス
2017 louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet online
louis vuitton handbags usa sale
louis vuitton handbags uae sale
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags uk sale
louis vuitton handbags 2017 usa outlet
louis vuitton handbags germany sale
louis vuitton handbags outlet france
louis vuitton handbags 2017 outlet
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
louis vuitton handbags 2017 outlet sale
2017 louis vuitton handbags outlet sale